Ärendehanteringsprocessens fyra steg

Genom att använda SSM kommer ni att kunna höja nivån för er serviceverksamhet. Eftersom processer är olika vad gäller viktighetsgrad, komplexitet osv kommer ni att sikta på olika nivåer för olika processer. Förutom att vi hjälper er komma igång med SSM kan vi också hjälpa er att vidareutveckla er serviceprocess. Tack vare vår mycket stora erfarenhet av ärendehantering från en mängd andra företag, har vi goda möjligheter att t.ex. ge goda råd om best practices.
Vi har valt att dela in serviceprocessens mogenhetsgrad i fyra nivåer:

Första nivån – Personberoende

Eftersom ärendehantingssystem saknas tas ärenden oftast emot via mail till en individ eller en funktionsbrevlåda (t.ex. [email protected]). Ärenden som tas emot via telefon skrivs ner på en lapp som läggs på någons skrivbord. Det finns flera problem på den här nivån:

 • Om någon blir sjuk eller av annat skäl är borta är det ingen som vet vilka pågående ärenden som blir liggande eller som kan ta över.
 • Ärenden trillar lätt mellan stolarna.
 • Grundläggande information om processen, såsom antal ärenden och svarstider, saknas.
 • Det tar ofta lång tid för nyanställda att bli ”varma i kläderna”.

Andra nivån – Strukturerad process i nuet

Tack vare SSM kan ärendeflödet bli mycket mer strukturerat:

 • Ärenden som skickas via mail loggas omedelbart i systemet. Sedan lagras både in- och utgående kommunikation på ärendet med automatik, vilket gör att all information är tillgänglig för alla som arbetar med ärendet.
 • Om man använder SSM som en webbportal kan användare även logga ärenden den vägen.
 • Alla som arbetar i systemet har överblick både över gruppens ärenden och över alla egna ärenden.
 • Inga ärenden riskerar att trilla mellan stolarna.
 • Eskaleringar av ärenden sker med automatik.
 • En dashboard visar läget i processen just nu. Hur många ärenden är inte öppnade ännu? Är det någon som är har för många ärenden att hantera? Behöver vi allokera om resurser för att hantera situationen?

Tredje nivån – Kontroll och förebyggande åtgärder

Data från SSM används på ett antal olika sätt:

 • Historisk statistik som visar antal inkomna ärenden, svarstider, hur länge den som initierat ärendet i genomsnitt behövt vänta från första kontakt till avslut osv. Med hjälp av den här statistiken kan man få kontroll över processens alla delar och även arbeta förebyggande. Har t.ex. åtgärderna för att sänka svarstiderna eller minska antal ärenden haft önskad effekt?
 • Hitta mönster i de inkommande ärendena och på så sätt kunna vidta förebyggande åtgärder, t.ex. skapa FAQ-dokument.

Fjärde nivån – Strategisk partner

Kundtjänsten besitter ovärderlig kunskap när det gäller relationen med kunden och kundens syn på den vara eller tjänst som produceras. SSM gör det möjligt att få fram de data ur processen som krävs för att arbeta strategiskt när man tar fram nästa generations data eller tjänst. Snarare än att bli bättre på att hantera de ärenden som uppstår siktar man i dessa diskussioner på att det man producerar inte ska generera vissa typer av ärenden över huvud taget.

På den här nivån är kundtjänsten en naturlig samtalspartner för produkt- eller tjänsteansvariga. Finns det t.ex. något som kan användas för att förbättra vår produkt eller tjänst, baserat på de klagomål/synpunkter som kommit till kundtjänsten?

112 replies

Trackbacks & Pingbacks

 1. child porn says:

  Ärendehanteringsprocessens fyra steg – Blå Tornet

  https://www.qlx.com/press-releases-september-09-2012/

 2. problems with provigil

  problems with provigil

 3. lisinopril para que sirve

  lisinopril para que sirve

 4. over the counter doxycycline

  over the counter doxycycline

 5. trazodone dosage for sleep

  trazodone dosage for sleep

 6. how long after taking valacyclovir can you drink alcohol

  how long after taking valacyclovir can you drink alcohol

 7. gabapentin vs pregabalin for neuropathic pain

  gabapentin vs pregabalin for neuropathic pain

 8. gabapentin side effects in men

  gabapentin side effects in men

 9. what is keflex used to treat

  what is keflex used to treat

 10. metronidazole single dose for bv

  metronidazole single dose for bv

 11. conditions treated by ciprofloxacin

  conditions treated by ciprofloxacin

 12. ampicillin oral uses

  ampicillin oral uses

 13. what is cephalexin used for in dogs

  what is cephalexin used for in dogs

 14. metformin side effects

  metformin side effects

 15. cephalexin vs amoxicillin

  cephalexin vs amoxicillin

 16. amoxicillin (amoxil trimox wymox)

  amoxicillin (amoxil trimox wymox)

 17. alternatives to prednisone

  alternatives to prednisone

 18. animal porn says:

  Ärendehanteringsprocessens fyra steg – Blå Tornet

  http://maps.google.jo/url?rct=j

 19. can i buy viagra online in australia

  can i buy viagra online in australia

 20. buy ivermectin for humans uk

  buy ivermectin for humans uk

 21. ivermectin 0.5% lotion

  ivermectin 0.5% lotion

 22. vardenafil wikipedia

  vardenafil wikipedia

 23. sildenafil 60

  sildenafil 60

 24. mixing tadalafil and sildenafil

  mixing tadalafil and sildenafil

 25. ivermectin for sale

  ivermectin for sale

 26. stromectol in canada

  stromectol in canada

 27. ivermectin 3 mg dose

  ivermectin 3 mg dose

 28. vardenafil canadian pharmacy

  vardenafil canadian pharmacy

 29. tadalafil troches

  tadalafil troches

 30. ivermectin 0.5%

  ivermectin 0.5%

 31. max dose of sildenafil

  max dose of sildenafil

 32. online pharmacy promethazine-codeine syrup

  online pharmacy promethazine-codeine syrup

 33. where to buy levitra online

  where to buy levitra online

 34. sildenafil citrate 200 mg reviews

  sildenafil citrate 200 mg reviews

 35. online pharmacy store in delhi

  online pharmacy store in delhi

 36. levitra coupon 2015

  levitra coupon 2015

 37. tadalafil pills

  tadalafil pills

 38. cialis online pills

  cialis online pills

 39. child porn says:

  Ärendehanteringsprocessens fyra steg – Blå Tornet

  https://www.bitone.org/events/packaging-up/

 40. flexeril vs tizanidine

  flexeril vs tizanidine

 41. spironolactone prescription

  spironolactone prescription

 42. how to wean off venlafaxine

  how to wean off venlafaxine

 43. voltaren medication

  voltaren medication

 44. motrin synthroid

  motrin synthroid

 45. ratio tamsulosin kidney stones

  ratio tamsulosin kidney stones

 46. sitagliptin 200 mg

  sitagliptin 200 mg

 47. ivermectin tablet 1mg

  ivermectin tablet 1mg

 48. what does protonix do

  what does protonix do

 49. semaglutide jittery

  semaglutide jittery

 50. remeron cost says:

  remeron cost

  remeron cost

 51. actos experience

  actos experience

 52. how long for abilify to work

  how long for abilify to work

 53. what is robaxin 500mg used for

  what is robaxin 500mg used for

 54. repaglinide preis

  repaglinide preis

 55. acarbose generic

  acarbose generic

 56. celecoxib vs diclofenac

  celecoxib vs diclofenac

 57. how long does it take for buspar to work

  how long does it take for buspar to work

 58. ashwagandha pregnancy

  ashwagandha pregnancy

 59. baclofen seizures

  baclofen seizures

 60. augmentin coverage

  augmentin coverage

 61. celexa half life

  celexa half life

 62. celecoxib (celebrex)

  celecoxib (celebrex)

 63. aspirin molecular weight

  aspirin molecular weight

 64. what is allopurinol 300 mg used for

  what is allopurinol 300 mg used for

 65. what are the bad side effects of amitriptyline

  what are the bad side effects of amitriptyline

 66. aripiprazole cost walgreens

  aripiprazole cost walgreens

 67. does citalopram cause weight gain

  does citalopram cause weight gain

 68. how long should you take flomax

  how long should you take flomax

 69. generic for depakote

  generic for depakote

 70. diltiazem half life

  diltiazem half life

 71. contrave results pictures

  contrave results pictures

 72. cozaar side effects

  cozaar side effects

 73. diclofenac gel

  diclofenac gel

 74. what is ddavp nasal spray

  what is ddavp nasal spray

 75. ezetimibe molecular weight

  ezetimibe molecular weight

 76. augmentin for bronchitis

  augmentin for bronchitis

 77. is flexeril a controlled substance

  is flexeril a controlled substance

 78. is 450 mg of effexor too much

  is 450 mg of effexor too much

 79. neurontin for bipolar 2

  neurontin for bipolar 2

 80. how fast does amoxicillin work

  how fast does amoxicillin work

 81. porno izle says:

  Ärendehanteringsprocessens fyra steg – Blå Tornet

  https://martinparc.cz/investicni-hit-cinzovni-dum/

 82. bactrim rash picture

  bactrim rash picture

 83. bactrim vs amoxicillin for tooth infection

  bactrim vs amoxicillin for tooth infection

 84. ciprofloxacin for diverticulitis

  ciprofloxacin for diverticulitis

 85. cephalexin and ibuprofen

  cephalexin and ibuprofen

 86. child porn says:

  Ärendehanteringsprocessens fyra steg – Blå Tornet

  http://thepoeticnote.com/projects/project-zeta/

 87. porn says:

  Ärendehanteringsprocessens fyra steg – Blå Tornet

  https://dichvudangkiem.sauto.vn/nhung-bao-hiem-bat-buoc-cho-o-to/

 88. porno izle says:

  Ärendehanteringsprocessens fyra steg – Blå Tornet

  https://hallwayis.edu.sg/author/hemastersg21/

 89. azithromycin schedule h drug

  azithromycin schedule h drug

 90. gabapentin dosierungen

  gabapentin dosierungen

 91. how long does fluoxetine last

  how long does fluoxetine last

 92. generic of keflex

  generic of keflex

 93. duloxetine and ritalin

  duloxetine and ritalin

 94. lexapro long term side effects

  lexapro long term side effects

 95. order viagra europe

  order viagra europe

 96. cymbalta patient reviews

  cymbalta patient reviews

 97. cephalexin 250mg for dogs

  cephalexin 250mg for dogs

 98. таблетки escitalopram

  таблетки escitalopram

 99. zoloft long term side effects

  zoloft long term side effects

 100. flagyl nsaid says:

  flagyl nsaid

  flagyl nsaid

 101. cialis one a day with dapoxetine canada

  cialis one a day with dapoxetine canada

Comments are closed.