Vårt flexibla ärendehanteringssystem: SSM Ärendehantering

Vill du få ordning på dina ärenden? Gå från kaos till ordning på två dagar.

Vårt ärendehanteringssystem SSM hjälper dig att skapa ordning i vilken ärendehanteringsprocess som helst, oavsett om det rör sig om t.ex. hantering av ansökningar, helpdesk, kundtjänst, reklamationer eller frågor från butiker/återförsäljare. På bara ett par dagar är systemet färdigkonfigurerat och klart att användas. Det är dessutom ett system att växa i, eftersom ett oändligt antal ärendehanteringsprocesser kan samsas i samma system men ändå ha olika användare, statuskedjor, klassificeringar, webportaler osv, osv. Börja gärna med en process och om ni är nöjda, rullar ni ut SSM till fler delar av företaget

Köp inte grisen i säcken! Vi hjälper er gärna att komma i gång med en av era ärendehanteringsprocesser så att ni kan provköra SSM Ärendehantering i lugn och ro. Ni betalar sedan bara om ni är nöjda och vill fortsätta använda SSM.

Eftersom SSM innehåller persondata, innefattas er användning av SSM av General Data Protection Regulation (GDPR), som träder i kraft i maj 2018. Ni bör därför se över era rutiner kring hur ni använder SSM när ni implementerar systemet – något vi gärna hjälper till med. SSM innehåller en hel del färdig funktionalitet för att stödja de nya GDPR-reglerna, och tack vare att systemet är så öppet och lätt att förändra/konfigurera, kan ni dessutom enkelt anpassa det till just era GDPR-behov.

SSM Ärendehantering är marknadens mest flexibla och anpassningsbara ärendehanteringssystem.

 • Enkelt

  Allt du behöver är en webbläsare. Anpassas till er process på en eller två dagar.

 • Flexibelt

  Anpassa systemet för varje process och kör flera processer i samma ärendehanteringssystem.

 • Automatiskt

  Alla ärenden och all kommunikation finns alltid i systemet. Automatiska eskaleringsmeddelanden.

 • Prisvärt

  Inga extra kostnader för lokal server (om ni väljer molnlösningen), uppgraderingar och support – bara en månadsavgift per användare.

 • SSM Ärendehantering - Marknadens mest flexibla ärendehanteringssystem

 • Ha koll på hela företagets ärenden, oavsett typ. IT, Personal, Ekonomi eller reklamationer. Allt kan hanteras.

 • Dina användare kan känna sig trygga att ni har full kontroll.

Kontakta Magnus Backlund för att boka ett möte!

E-postadressTelefonnummer
magnus.backlund@blatornet.se070-236 90 03

Mer om SSM Ärendehantering

Beskrivning

Några av fördelarna med SSM Ärendehantering

 • Kraftfullt och skalbart – obegränsat antal processer med olika användare, kategoriseringar, statuskedjor, mailboxar, parameterfält, statistik m.fl.
 • Enkelt och kompatibelt – inga förkunskaper krävs, lätt att integrera med andra system.
 • Säkert och pålitligt – säker datahantering. Grunden Remedy ARS används av fler än 10 000 kunder världen över.
 • Automatiserat och tidsbesparande – med hjälp av regelmotorn sätter man upp regler för vem eller vilken grupp som ska få vilka typer av ärenden, oavsett om de kommer in via mail eller web.
 • Högre servicegrad tack vare effektivare arbetssätt och ökad kontroll över ärendena.

SSM Ärendehantering i korthet

 • Bygger på BMC Remedy ARS standardprogramvara.
 • Molntjänst – ingen installation krävs.
 • Mycket konkurrenskraftigt pris – fast avgift per användare och år.
 • Nöjd-kund-garanti – provkör innan köp.
 • Marknadens mest mångsidiga applikation för ärendehantering.
Produktfakta

Grundläggande funktionalitet

 • Bygger på Remedy ARS, som bl.a. används av Ericsson, Scania, Rikspolisstyrelsen, Homeland Security, American Express och NASA
 • Skalbart upp till hundratusentals användare
 • Mycket god prestanda
 • Web-gränssnitt som stödjer alla tillgängliga web-browsrar
 • Tillgängligt som molnlösning eller lokal installation

Flera processer i samma ärendehanteringssystem

 • Hur många processer som helst kan samsas i samma ärendehanteringssystem. Ärenden som hamnat fel kan enkelt skickas till en annan ärendehanteringsprocess.
 • Varje process har egna användare, egna kategoriseringar, egna statuskedjor, egna mailboxar, egen rapportering osv
 • Att sätta upp en ny process, t.ex. hantering av ärenden för fastighetsskötsel, tar normalt en halv dag.

Loggning av ärenden

 • Via telefon: Ärenden skapas på några sekunder med hjälp av mall-ärenden och en effektiv registreringsbild. Integrera gärna med befintligt telefonisystem för att få uppringarens uppgifter automatiskt.
 • Via mail: Koppla ett obegränsat antal funktionsbrevlådor till varje process som hanteras i SSM. Ett inkommande mail skapar automatiskt ett ärende (eller uppdaterar ett befintligt) och all utgående kommunikation sker via systemet, vilket innebär att allt som skickas sparas på ärendet. Använd gärna dynamiska mallar för att hämta data från ärendet och för att skapa standardiserade svar.
 • Via web: Färdigt gränssnitt för att plugga in i den egna kundportalen

Konfigureringsmöjligheter

 • Kunden konfigurerar själv varje process i SSM Ärendehantering för att passa just den processens behov
 • Konfigurera t.ex. hur mailtrafiken ska hanteras, de olika mallarna, kategorisering av ärenden (i hierarkiska träd), statuskoder, rättigheter, grupper och egendefinierade fält.

Ärendehierarkier

Om ett visst problem kan tänkas generera en mängd ärenden som egentligen har samma problem som grund skapar man ett moderärende. När sedan ytterligare ärenden kommer in kopplar man sedan varje sådant ärende till moderärendet. När problemet är löst stänger man moderärendet vilket gör att alla dotterärenden stängs med automatik och de som anmält felet i respektive dotterärende får information om att problemet är löst. Ett dotterärende kan inte stängas så länge moderärendet är öppet.

Om man för att lösa ett ärende måste genomföra ett antal aktiviteter och dessa aktiviteter är alltför komplexa för att hålla reda på i samma ärende, skapar man ett projektärende. Till projektärendet kopplar man aktivitetsärenden, där varje aktivitetsärende har en egen status, egen ansvarig osv. På projektärendet kan man enkelt se vem som ansvarar för respektive aktivitetsärende och vilken status de har. För att man ska kunna stänga ett projektärende måste samtliga aktivitetsärenden vara stängda.

Tillämpningar

Tack vare SSMs stora flexibilitet kan systemet hantera många olika typer av processer. Några exempel på processer som hanteras av våra SSM-kunder:

 • Klagomålshantering: Mottagning, utvärdering och hantering av klagomål och synpunkter från kunder och anställda
 • Ekonomistöd: Frågor till ekonomiavdelningen,såsom fakturafrågor, lönefrågor, rekvisitioner och konteringar.
 • Produktionsplanering: Planering av arbete på anläggningar och teknisk utrusting
 • Juridiskt stöd: T.ex. avtalsfrågor, anställningar, uppsägningar och affärsöverenskommelser.
 • Fastighetsskötsel/Facility Management: Anskaffning, nybyggnation, underhåll, drift, reception, logistik, m.m
 • Telecom: Support, Network Operations Center, felanmälan, underhåll och drift av tjänster, nätverk och anläggningar
 • Contact Center: hantering av alla relationer mot kunder och anställda

Läs mer

Egenutvecklat eller standardsystem?

”Ska vi utveckla ett eget system eller ska vi köpa ett standardsystem?” Det…

Vilken företagstyp är ni?

Det mindre företaget eller avdelningen Här passar vår färdigkonfigurerade…

Ärendehanteringsprocessens fyra steg

Genom att använda SSM kommer ni att kunna höja nivån för…