Vilken företagstyp är ni?

Det mindre företaget eller avdelningen

Här passar vår färdigkonfigurerade och web-baserade SSM-tjänst bäst:

 • Ingen lokal installation krävs, så det enda ni behöver är en webläsare. Systemet är i princip färdigkonfigurerat, så konfigureringen görs på några minuter. Vårt färdigkonfigurerade SSM-system finns även som lokal installation, om man föredrar det.
 • Ni betalar enbart en fast avgift per användare och år, helt utan installationsavgifter (gäller ej lokal installation), vilket gör att SSM blir ekonomiskt försvarbart även för tillämpningar med mycket få användare.
 • Om ni sedan vill expandera användandet finns SSMs hela konfigurations-flexibilitet på plats så att det enkelt går att anpassa systemets funktionalitet efter era behov. Ni kan t.ex. mycket enkelt utöka funktionaliteten i befintlig process eller lägga till nya processer för andra avdelningar. Läs mer om detta nedan.
 • Provkör gärna SSM genom att gå hit. Naturligtvis får ni prova systemet gratis innan ni bestämmer er. Se vår prislista

 Det större företaget  eller avdelningen (eller flera avdelningar i samma system)

Här kan ni välja mellan web-baserad eller lokalt installerad SSM. Vi föreslår att man väljer en lokal installation om integrationer med andra system är en viktig del av implementationen. I annat fall kan det vara fördelaktigt att låta Blå Tornet hantera allt det tekniska.

 • Ni konfigurerar själva, eller med hjälp av oss, SSM för att passa era behov.
 • SSM kan konfigureras till att hanterar ett obegränsat antal processer och obergränsat antal användare i samma SSM-system. Varje process har ett eget flöde med egna användare, statuskoder, kategoriseringar, kundregister, fält, mailboxar, webportaler, regler o.s.v. Läs mer om detta nedan.
 • Så länge processbeskrivningen finns på plats tar det några timmar att konfigurera en ny process i SSM. Våra konsulter hjälper gärna till både med att ta fram processbeskrivningar och att implementera SSM genom utbildningar och ”hålla handen” om så önskas. En typisk implementationstid för en ny process som ännu inte är definierad är två veckor.
 • Eftersom SSM är byggt på Remedy-plattformen får kunden ytterligare en nivå av flexibilitet på köpet. Remedy-plattformen kan nämligen användas för att mycket snabbt utveckla i princip vilken funktionalitet som helst. Vill ni t.ex. bli av med gamla Access-applikationer som gjordes av någon som slutade för fem år sedan? I Remedy kan man blixtsnabbt skapa samma funktionalitet, som då smidigt glider in i samma system som man  redan har. Läs mer om detta nedan.

Flera avdelningar och processer i samma SSM-system

Några av grundtankarna med SSM är att systemet skall kunna användas av alla som arbetar med någon form av ärendehantering och att dessutom hur många olika processer/avdelningar som helst skall kunna samsas i samma system.

Varje process i SSM kan sättas upp separat:

 • Egna användare med egna rättigheter
 • Egna kategoriseringar
 • Egna statuskoder
 • Egna mailboxar (hur många mailboxar som helst kan användas)
 • Egna parameterfält
 • Egna rapporter
 • Egen webportal för inrapportering och ärendeinformation
 • Eget kontaktregister, som kan komma från flera olika källor

Om en avdelning/grupp redan använder SSM är det mycket enkelt att implementera en ny process för en annan avdelning/grupp. Finns processen redan beskriven tar det oftast bara några timmar att komma i gång. Om processen behöver tas fram först (vilket vi gärna hjälper till med) så kan det ta ett par veckor innan implementationen är klar.