Skräddarsydda applikationer med nöjd-kund-garanti

Beprövad standardprogramvara – kryddad med kundunika detaljer. Utan alla de problem det brukar medföra att göra anpassningar av standardsystem.

Har ni

 • En eller flera Access- eller Lotus Notes-applikationer som togs fram för många år sedan, kanske tom av någon som har slutat, och som ingen nu vågar röra?
 • Stora Excel-ark som används av många samtidigt, där ni har försökt modellera en process, men ni har kommit på att ett Excel-ark inte är något vidare fleranvändarsystem?
 • En process där det inte går att hitta något standardsystem som kan användas som processverktyg?
 • En process som är så verksamhetskritisk att ni vill ha möjlighet att anpassa verktyget helt efter processen och även själva helt styra vidareutvecklingen av verktyget?

Vill ni undvika att

 • Lägga pengar på något som ni inte har en aning om hur det till slut kommer att se ut?
 • Köpa grisen i säcken?
 • Projektet drar ut på tiden?
 • Behöva ägna massor av tid åt att förklara era behov för personer som inte förstår er verksamhet.

Så här fungerar det

Vi kan – på mycket kort tid – utveckla en lösning, baserad på en väletablerad standardprogramvara, som vi anpassar efter era unika behov i den grad ni önskar. Under hela utvecklingsprocessen ser ni applikationen växa fram och ni kan löpande testa prototyper. Jämfört med utveckling i traditionella miljöer, såsom Java, C# eller .NET levererar vi lösningar på ungefär tio procent av tiden (och därmed kostnaderna), samtidigt som lösningen är i princip buggfri tack vare att den baseras på så många redan färdiga och väl beprövade komponenter.  När applikationen är helt klar får ni provköra den skarpt under en tid. Och är ni inte nöjda, betalar ni inte heller. Ni har helt enkelt inget att förlora!

Vi skapar alltså på några dagar eller veckor en applikation som helt skräddarsys efter era behov. Eftersom ni inte betalar något förrän ni är nöjda med den applikation vi skapat, får ni det bästa av två världar:

Som ett standardsystem:
 • Betala bara om ni anser att systemet har den funktionalitet ni efterfrågar.
 • Priset baseras på en licensmodell – inga konsultarvoden
 • Ni behöver inte skapa omfattande kravspecar innan arbetet påbörjas – se i stället programmet i aktion
Som ett skräddarsytt system:
 • Exakt anpassat efter er verksamhet.
 • Ni fattar själva beslut om vilka ändringar som ska göras och när.

Exempel på enkla processer vi snabbt kan skapa ett verktyg för

 • Ta emot en kommaseparerad fil från telefonbolaget, importera den i Blå Tornets applikation och automatiskt distribuera den för kostnadskontroll och attest till olika avdelningar.
 • Felrapporteringsfunktion för fastighetsskötsel.
 • Frågor till produktansvariga, från butiker och säljare
 • Bokningar av platser på externa utbildningar eller kongresser

Exempel på mer avancerade processer där våra verktyg och metoder har visat sig mycket lämpliga och där vi skapar en färdig produkt mycket snabbare och billigare än jämförbara alternativ. Verktyg för hantering av:

 • Ansökningar till personalavdelningen.
 • Inpassering med streckkodsläsare
 • Kliniska tester i ett läkemedelsbolag.
 • Utprovning av nationella prov för gymnasieskolan
 • Inventarieregister

Så här växer er skräddarsydda applikation fram i 5 steg.

 1. Vi inleder med ett möte där vi resonerar kring era behov, vilket ligger till grund för ett preliminärt prisestimat. Om ni tycker att priset matchar det ni är beredda att  betala för en applikation som uppfyller era behov, går vi vidare till nästa steg.
 2. Då kör vi en eller flera workshopar där vi gemensamt mejslar fram ramarna för vad applikationen ska omfatta. Vår ambition är inte att ta fram ett fullständigt kravdokument, eftersom det är för komplicerat och tar för lång tid. Vi vill hellre visa i praktiken hur applikationen fungerar, så att det blir lättare för användarna att ta ställning till om det vi skapar passar deras behov.
 3. Några dagar senare återkommer vi med ett definitivt pris för applikationen: abonnemangspris per användare och år (om ni väljer en molnlösning) eller licenskostnad med årlig supportavgift (om ni väljer lokal installation).
 4. Om ni anser att priset är rimligt, givet att ni får en applikation ni är nöjda med, sätter vi igång på allvar. Ni får då prototyper att provköra i en iterativ process, så att vi hela tiden vet att vi är på rätt väg. En iteration tar mellan två och fem dagar och det behövs normalt tre till fem iterationer innan applikationen är klar. För mycket komplicerade applikationer kan det krävas några fler iterationer.
 5.  När applikationen är klar, provkör ni den under en tid för att se om ni vill börja använda den. Väljer ni då av någon anledning att hoppa av, kostar det er ingenting. Vi tar bara betalt för applikationen om kunden är nöjd och vill använda den

Kontakta Magnus Backlund för att boka ett möte!

E-postadressTelefonnummer
[email protected]070-236 90 03

Mer om skräddarsydda applikationer

Exempel på fördelar

 • Snabb leverans! Klar för skarp provkörning 2–4 veckor efter krav-workshop.
 • Vårt arbete kräver inga omfattande kravspecifikationer – se applikationen ”in action” från början.
 • Agil utveckling, löpande avstämningar. Följ hur er applikation växer via körbara prototyper.
 • Ni slipper eget underhåll av applikationen.
 • Kan anpassas kundunikt i minsta detalj.

Applikationen i korthet

 • Bygger på en mycket stabil och beprövad utvecklingsplattorm från BMC Software.
 • Molntjänst eller lokal installation på er server.
 • Fast avgift per användare och år.
 • Nöjd-kund-garanti – provkör före köp.

Läs mer

Egenutvecklat eller standardsystem?

”Ska vi utveckla ett eget system eller ska vi köpa ett standardsystem?” Det…

Vilken företagstyp är ni?

Det mindre företaget eller avdelningen Här passar vår färdigkonfigurerade…

Ärendehanteringsprocessens fyra steg

/
Genom att använda SSM kommer ni att kunna höja nivån för…